ศาลาอนุสรณ์ 99 ปี สตรีราชินูทิศ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณปรีชา – คุณสรรค์นรา ชัยรัตน์ คหบดีเมืองอุดรธานี ทำการมอบศาลาอนุสรณ์ 99 ปี สตรีราชินูทิศ ให้โรงเรียน ศาลานี้สร้างจาก การบริจาคเงินของท่านทั้งสอง และเงินสมทบจาก คุณครูผู้จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2562 นี้จำนวน 14 ท่านซึ่งนำโดยท่านรองประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ โดยมีท่าน ผอ.มรกต กลัดสอาด ผอ. สพม.20 อุดรธานี และท่าน ผอ.สมประสงค์ วงษ์อุบล  ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ประธานกรรมการสถานศึกษา นายสมัคร จันทสาร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมในการรับมอบ ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ขอบคุณภาพกิจกรรมจากคุณครูรัชฎากร  เพิ่มคูณทวี  ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562

วันที่  10  เมษายน  ของทุกปี  ประเพณีปฏิบัติที่เรา  ชาวสตรีราชินูทิศทำกันมาทุกปีคือ  มีการสรงน้ำพระ  เปลี่ยนผ้าห่มองค์พระ   เชิญอดีตผู้อำนวยการ  อดีตคณะผู้บริหาร  อดีตครูที่เกษียณอายุราชการ   มาร่วมรดน้ำขอพร  โดยคณะผู้บริหารในชุดปัจจุบัน  ท่าน ผอ. ว่าที่ร้อยตรี  สมประสงค์ วงษ์อุบล  ท่านรองประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์  ท่านรองสุรเชษฐ์  ภาคำ  ท่านรองสำเนียง  พิลาโสภา  ท่านรองสุธิดา  ตาทิพย์   คณะครูที่จะเกษียณในปี  2562   ตลอดจนครู  บุคลากร  สมาคมศิษย์เก่าฯ  ลูกจ้าง  นักการภารโรง  ร่วมงานอย่างมีความสุข  ตามประเพณีที่ทำมาทุกปี

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกเลย

สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ พบครูและนักเรียน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ  โดย  คุณอมรรัตน์ เอื้ออังกูร  นายกสมาคม  และคณะกรรมการสมาคมได้  พบปะพูดคุยกับครูและนักเรียน  เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่  และเตรียมความพร้อมในการจัดงาน  วันสถาปนาสตรีราชินูทิศ  ครบ 100 ปี  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563  โดยท่าน  ผอ.ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์  วงษฺ์อุบล  อุปนายกสมาคม  คนที่  1  ให้การต้อนรับ
 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2562

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยท่าน ผอ.ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์  วงษ์อุบล คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนพร้อมใจกัน จัดกิจกรรมมาฆบูชา ขึ้นในตอนเช้าหลังกิจกรรม หน้าเสาธง เพื่อเป็นการบูชาพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า มีการสวดมนต์  ถวายดอกไม้ ธูป เทียน สักการะบูชา หน้าหอพระพุทธชินราชจำลอง  ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติของโรงเรียน ที่ทำสืบต่อกันมาทุกปี และในวันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2562 ก็จะมีนักเรียนบางส่วนไปเวียนเทียน ที่วัดโพธิสมภรณ์

ภาพกิจกรรม

 

วัน Open House สตรีราชินูทิศ 2562

14 กุมภาพันธ์ 2562 นอกจากเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนของเราแล้ว ยังเป็นวันที่ชาวสตรีราชินูทิศ จัดงาน Open House ตามนโยบายของ สพฐ. และ สพม.20 โดยท่านรอง ผอ. สพม.20 ท่านชูวิทย์  สิงห์โท  มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  และท่าน ผอ.ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์  วงษ์อุบล  คณะผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนสตรีราชินูทิศ  และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  เข้าร่วมงาน  มีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ  การตอบปัญหาชิงรางวัล  การทดลอง  การสาธิต  ของกลุ่มสาระต่าง ๆ  มีการจัดโรงทานแจกอาหาร  ขนม  ของขบเคี้ยว  จากคณะครู  นักเรียน  ศิษย์เก่า  พ่อค้าประชาชน  สำหรับบริการแก่นักเรียนผู้มาร่วมงาน

ภาพกิจกรรมดูที่นี่

 

ครบรอบ 99 ปี สตรีราชินูทิศ

14  กุมภาพันธ์  2562 ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์  วงษ์อุบล  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ได้จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  ครบรอบ  99  ปี ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา  มีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  แด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชินีในพระปิยะมหาราช  รัชกาลที่  5  บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  รำถวายพระพรจากนักเรียน  999  คน  โรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  นายสิธิชัย จินดาหลวง มาเป็นประธานในพิธี  และคณะข้าราชการประกอบด้วย  นายมรกต  กลัดสอาด  ผู้อำนวยการ สพม.20 อุดรธานี, ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี, อดีตผู้อำอวยการและอดีตคณะผู้บริหาร, ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา, สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีราชินูทิศ, สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ, มูลนิธิสตรีราชินูทิศ,  มูลนิธิตรีวัฒนสุวรรณ, ตัวแทนครู, ตัวแทนครูเก่า, ตัวแทนนักเรียน, เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกเลย

กิจกรรมวันตรุษจีน 2562

วันที่ 5 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของชาวจีน