การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนด วันเวลา ในการรับสมัคร นักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จะทำการรับสมัครนักเรียน ตามเอกสารประกาศของทางโรงเรียน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการ และใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ได้ตามสถานที่ วันและเวลา ที่กำหนด ในระเบียบการ

ดาวน์โหลดระเบียบการและในสมัครที่ลิงก์ด้านล่าง

 1. ประกาศ ระเบียบการ และใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
 2. ประกาศ ระเบียบการ และใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนทั่วไป
 3. ประกาศ ระเบียบการ และใบสมัคร ม.4 นักเรียน ม.3 เดิม และเงื่อนไขพิเศษ
 4. ประกาศ ระเบียบการ และใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (สำหรับนักเรียนทั่วไป)

สามารถ ดาวน์โหลด ใบสมัคร ปรินท์ พร้อมกรอกข้อ มูลใบสมัคร ให้ครบถ้วนเรียบร้อย นำหลักฐาน ไปสมัคร ตามวันเวลา ที่กำหนดได้เลย
หมายเหตุ : ไฟล์ทั้งหมดนามสกุล .pdf ต้องเปิดด้วยโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ได้แก่ Acrobat Reader, Acrobat Pro, Nitro Pro หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนได้จัดงาน คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โรงเรียนมีอายุ 98 ปี ในการนี้โรงเรียนยังจัดงาน Open House เพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ คือ เขตเทศบาลนครอุดรธานี และอำเภอใกล้เคียง ได้มาสัมผัสบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอน ร่วมกิจกรรมแข่งขัน ตอบปัญหาชิงรางวัล เล่นเกมส์ แข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ โดยมีลำดับพิธีการดังนี้คือ

 1. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าแม่ทับทิมถวายเครื่องเซ่น สังเวย และรำบวงสรวง
 2. การทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีการทำบุญ ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ถวายเครื่องสักการะเครื่องทองน้อย พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 20 อุดรธานี นายมรกต กลัดสอาด คณะผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ นายสมเกียรติ โศณณายะ รองผู้อำนวยการ นายสุรเชษฐ์ ภาคำ รองผู้อำนวยการ  นายสำเนียง พิลาโสภา รองผู้อำนวยการ  ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจัก ประธานกรรมการสถานศึกษา นายสมัคร จันทสาร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีราชินูทิศ อดีต ผอ. และรอง ผอ. อดีตครูผู้เกษียณราชการ ตัวแทนมูลนิธิสตรีราชินูทิศ ตัวแทรมูลนิธิตรีวัฒนสุวรรณ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ คณะครู ตัวแทนคณะบุคคล ภายใต้องค์กรของโรงเรียน วางพานพุ่มและพานดอกไม้
 3. การรำบวงสรวง ถวายสักการะ โดยคณะครูและนักเรียนนับพันคน การเชิดสิงห์โตโดยนักเรียนชุมนุมภาษาจีน
 4. การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชครูที่จะเกษียณอายุราชการใน ปี 2561 มอบเกียรติบัตรแก่ครู ผู้ไม่มีวันขาด ลา มาสาย และครูผู้ปฎิบัติราชการในโรงเรียนครบ 20 ปี
 5. การจัดนิทรรศการทางวิชาการ มีซุ้มแสดงผลงานทางวิชาการ การสาธิต การทดลองของสาขาวิชาต่างๆ มากมาย
 6. มีการจัดแข่งขัน ตอบปัญหาทางวิชาการ การแข่งขันวงดนตรี การแข่งขันประกวดร้องเพลง การจัดสวนถาด การแกะสลัก มีการมอบรางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะในแต่ละรายการ
 7. มีการจัดทำโรงทาน อาหาร ของว่าง น้ำดื่ม มากมาย จากคณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า พ่อค้า คหบดี เพื่อให้ผู้ร่วมงาน ได้รับปะทานฟรี

ภาพกิจกรรมทั้งหมดกดเลย