Monthly Archives: กรกฎาคม 2020

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ มีการมอบรางวัล แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย จากรายการแข่งขันต่างๆ

ภาพกิจกรรม        1       2

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ นายสุรเชษ ภาคำ รอง ผอ. นายสำเนียง พิลาโสภา รองผอ. นางสุทธิดา ตาทิพย์ รองผอ. นายธีระพงศ์ ศรีคำ รอง ผอ. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้  ณ หน้าเวทีอเนกประสงค์

ภาพกิจกรรม 1   ภาพกิจกรรม  2

สพม.20 ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย พรก.ฉุกเฉิน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 รองผู้อำนวยการ สพม.20 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ เรื่อง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล ผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นักเรียนได้ความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายมากขึ้น

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 มีการจัดกิจกรรมแนะแนว ที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กและโลกอาชีพยุคดิจิตอล โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม (ศาลายา) มีครูแนะแนวจากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม สมัครเข้าร่วมโครงการ

POWER POINT ประกอบการอบรม     ภาพกิจกรรมการอบรม