Daily Archives: 7 มิถุนายน 2021

ประกาศเรียกลำดับสำรอง ม.1 (ประเภท ห้องเรียนพิเศษ)

 ประกาศเรียกอันดับสำรอง ปีการศึกษา 2564 
 ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (ประเภท ห้องเรียนพิเศษ) 
 มอบตัวในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 11:00 น.
ที่ห้องการเงิน อาคาร  1