ประชุมผู้ปกครอง ปี 2562

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 และ วันที่ 7-8 กันยายยน 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดงานประชุมผู้ปกครอง  โดย  วันที่  3  สิงหาคม  เป็นการประชุมระดับ  ม.1 และ ม.4 วันที่ 7 กันยายน ประชุมระดับ ม.2 และ ม.5 และสุดท้ายวันที่ 8 กันยายน จะเป็นการประชุมผู้ปกครองระดับ ม.3 และ ม.6

ภาพกิจกรรมคลิกเลย

Loading

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี