เนตรนารี ม.2 เข้าค่าย

วันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายเนตรนารีระดับชั้น ม.2 โดยมีท่าน ผอ.ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล เป็นประธานในการในการเปิดงาน มีกิจกรรมฐานความรู้ ผจญภัย การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล การประกอบอาหาร กิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติ

ภาพกิจกรรมทั้งหมดอยู่ที่นี่คลิกเลย