ให้นักเรียนสอบติดอันสำรองชั้น ม.1 รายงานตัว

นักเรียนชั้น ม.1 ที่สมัครสอบเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษเข้ารายงานตัว ตามรายละเอียดในประกาศด้านล่าง