สพม.20 ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย พรก.ฉุกเฉิน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 รองผู้อำนวยการ สพม.20 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ เรื่อง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล ผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นักเรียนได้ความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายมากขึ้น