พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ นายสุรเชษ ภาคำ รอง ผอ. นายสำเนียง พิลาโสภา รองผอ. นางสุทธิดา ตาทิพย์ รองผอ. นายธีระพงศ์ ศรีคำ รอง ผอ. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้  ณ หน้าเวทีอเนกประสงค์

ภาพกิจกรรม 1   ภาพกิจกรรม  2