วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ มีการมอบรางวัล แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย จากรายการแข่งขันต่างๆ

ภาพกิจกรรม        1       2