ไหว้ครู 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นประธานในพิธี  ปีนี้พิธีไว้ครูจัดช้า เพราะมีสถานการณ์โควิด ทำให้ต้องเลื่อน ปกติในปีก่อนๆ จะมีการให้ขึ้นไหว้ครูเป็นรอบๆ ละชั้นปี โดยนักเรียนเข้าร่วมพิธีครบทุกคน แต่ปีนี้ต้องขึ้น 2 รอบ เป็น ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าร่วมเฉพาะตัวแทนนักเรียน นักเรียนที่เหลือ ก็มีการเตรียมดอกไม้ สำหรับไว้ครูมาไหว้เป็นการส่วนตัว ตามความสมัครใจ

ภาพกิจกรรม  1   2   3