สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้เนื่องจากมีสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้การจัดงานต้องอยู่ภายใต้ พรก.โรคระบาด และพรบ.ฉุกเฉิน ทางกลุ่มสาระฯ จึงจัดให้มีการถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า รัชกาลที่ 4 ที่ทรงเป็นพระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ ห้องเสาวภาผ่องศรี โดยมี นายวิเชียร นิลทกาล หัวหน้ากลุ่มสาระการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล เป็นประธานในพิธี ถวายราชสักการะในครั้งนี้ พร้อมคณะครูในกลุ่มสาระ และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม   1   2