การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดอบรม การจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ตามแนวการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School เพื่อให้ครูที่สอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น โดยมี นายสุรเชษฐ์ ภาคำ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นประธานในพิธี และนายสำเนียง พิลาโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่