ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวอำลานักเรียน

วันที่ 23 กันยายน 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้จัดให้มีการกล่าวลานักเรียน ของครูผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล คณะผู้บริการ คณะครู ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี มีการกล่าวอำลา การรำของนักเรียน และการบูมของนักเรียน ภาพกิจกรรม    1    2    3    4    5