การบริจาคโลหิต

วันที่ 16 กันยายน 2563 ครู นักเรียน บุคคลากรโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมกันบริจาคโลหิต โดยมีสภากาชาดไทย สภากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยบริจาคโลหิตบริเวณชั้นล่างอาคารหอประชุมเสาวภาผ่องศรี ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่