ประชุมประจำเดือนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวอำลาครู

วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศมีการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2563 ผู้เกษียณได้กล่าวอำลาคณะครู มีการมอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณ และรับประทานอาหารร่วมกัน  ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่