พิธียกเสาเอกอาคารโดมเพื่อน้อง

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้รับเมตตาจากหลวงปู่เสน ปัญญาธโร เป็นประธานในการยกเสาเอกอาคารโดมเพื่อน้อง มีคณะผู้บริหารประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคคลากรมีคณะทานาธิปบดีร่วมบริจาค เงินสมทบ ดณงเรียนสตรีราชินูทิศขอขอบพระคุณ และกราบอนุโมทนาในกุศลของทานาธิบดีทั้งหลายเหล่านั้น  ภาพกิจกรรมคลิกที่