“วันชาติ” “วันพ่อแห่งชาติ” และวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9

สืบเนื่องมาจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย รวม 3 ประการ ได้แก่
1.เป็นวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
2.เป็นวันชาติ
3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดย ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่ 9 และตระหนักในความสำคัญของการเป็น “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ” จึงได้เตรียมการที่จะจัดงานขึ้น  ในวันที่  4  ธันวาคม  2563 โดยทำพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมเสาวภาผ่องศรี และในวันที่  5  ธันวาคม  2563 คณะครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เวลา 08.30 น.จากนั้นในเวลา 19.19 น. จะเป็นพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ทางจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้น

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่