โครงการ English We Like

– โครงการ English We Like –
สนับสนุนโดย บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด
ในวันที่ 26 มกราคม 2564 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมกับ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดโครงการ “English We Like”
ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) (ขนมปังฟาร์มเฮ้า) และ บริษัท พี.อาร์.ฟู้ดแลนด์ จำกัด
ซึ่งมีท่านวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้เปิดโครงการ
และ คุณกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวรายงานการเปิดโครงการในครั้งนี้
โดยทางคณะผู้บริหาร นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะครู
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสนุกสนาน
ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ