ติวเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ระดับ ม.6

  ติวเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย  
  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมกับฝ่ายบริหารวิชาการ
ได้จัดการติวเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน
สู่มหาวิทยาลัย
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้น
โดยภายในกิจกรรมการติวท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล
ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียน
กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ