กีฬาประเพณีสี ปีการศึกษา 2563

 กี ณี สี 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสตรีราชินูทิศได้จัดกิจกรรม “กีฬาประเพณีสี”
ประจำปีการศึกษา 2563โดยในพิธี เปิด-ปิด นั้น ท่านรอง ผอ.สพม.20
ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิด-ปิดงาน
ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน