ขอเชิญร่วมกองผ้าป่า บุญครั้งใหญ่ แห่งสตรีราชินูทิศ

 ขอน้ำใจรวมพลังชาวราชินูทิศทุกหมู่เหล่า
มาร่วมกันเพื่อตอบแทนคุณสถาบันที่เคยเป็นแหล่งเรียนมาของพวกเรา
จึงขอบอกบุญแก่ชาวอุดร และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาสร้างบุญร่วมกัน 

เนื่องด้วยโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้มีการจัดสร้างโดมเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและช่วยกันแดดกันฝนแก่นักเรียนสตรีราชินูทิศ
โดยมี หลวงปู่เสน ปัญญธโร วัดป่าหนองแซง
เมตตาเป็นองค์ประธานในการก่อสร้าง ในงบประมาณ 6,000,000 บาท
เพียงแต่ขณะนี้ ยังขาดเงินอีกเป็นจำนวน 1,050,000 บาท การสร้างโดมจะเสร็จสมบูรณ์
ดังนั้นทางชมรมครูเก่าและศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ จึงได้จัดตั้งกองผ้าป่าขึ้น
กองละ 500 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา จะทอดถวายหลวงปู่เสน ปัญญาธโร
และทำพิธีมอบโดมใน วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ตามรายละเอียดข้างล่าง


 สามารถบริจาคได้ที่ 
 บัญชี อาจารย์จิรภา จามพฤกษ์ และอาจารย์ศศวรรณ์ เครือสุคนธ์ธนา 
 ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 401-3-76289-7