สำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน

สำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน
สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด
สำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลฯ
ดังนั้นโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ขอให้นักเรียนทุกคน กรอกแบบสำรวจ ฯ ให้เรียบร้อย

(แบบสำรวจนี้ระบบจะปิดรับในวันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ 2564 เวลา 12.00 น.)

คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบสำรวจ