ประกาศจากงานอนามัยโรงเรียน

กำหนดการตรวจ
Antigen Test Kit (ATK) ของนักเรียน

หมายเหตุ : – ด้านหน้าโรงเรียน ประตูจะเปิดเฉพาะประตูป้อมยามและประตูข้างอนุบาล
ผู้ปกครองส่งลูกข้างหน้าประตูป้อมยาม คุณครูสามารถเข้าประตูข้างอนุบาล

– ด้านหลังโรงเรียน จะเปิดเฉพาะประตูเล็ก ฝั่งทางห้องดนตรี