ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภท ห้องเรียนพิเศษ และประเภท ห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ระจำประกาศเรียกสำรอง ม.1 ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และห้

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี