สิ่งเคารพในโรงเรียน

สิ่งเคารพในโรงเรียน

หอพระพุทธชินราชจำลอง ตั้งอยู่หน้าอาคาร 4

ลานโพธิ์ ลานปฏิบัติธรรม บริเวณอาคารเมตตาธรรมสถาน

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง

ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลหน้าโรงเรียน