เราอยู่ที่นี่

คลิกบนภาพแผนที่ด้านบนเพื่อขยายขนาดแผนที่
ตำแหน่งโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จะอยู่บนหมุดสีแดง
สามารถเดินทางโดยใช้ GPS ไปตามตำแหน่งที่ระบุได้