All posts by ประกาศิต วงษ์แวง

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบทั่วไป)

 ประกาศ 
 การรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป 
 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

QR Code รับสมัคร

หรือคลิก
สมัครเรียนออนไลน์

ขอเชิญร่วมกองผ้าป่า บุญครั้งใหญ่ แห่งสตรีราชินูทิศ

 ขอน้ำใจรวมพลังชาวราชินูทิศทุกหมู่เหล่า
มาร่วมกันเพื่อตอบแทนคุณสถาบันที่เคยเป็นแหล่งเรียนมาของพวกเรา
จึงขอบอกบุญแก่ชาวอุดร และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาสร้างบุญร่วมกัน 

เนื่องด้วยโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้มีการจัดสร้างโดมเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและช่วยกันแดดกันฝนแก่นักเรียนสตรีราชินูทิศ
โดยมี หลวงปู่เสน ปัญญธโร วัดป่าหนองแซง
เมตตาเป็นองค์ประธานในการก่อสร้าง ในงบประมาณ 6,000,000 บาท
เพียงแต่ขณะนี้ ยังขาดเงินอีกเป็นจำนวน 1,050,000 บาท การสร้างโดมจะเสร็จสมบูรณ์
ดังนั้นทางชมรมครูเก่าและศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ จึงได้จัดตั้งกองผ้าป่าขึ้น
กองละ 500 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา จะทอดถวายหลวงปู่เสน ปัญญาธโร
และทำพิธีมอบโดมใน วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ตามรายละเอียดข้างล่าง


 สามารถบริจาคได้ที่ 
 บัญชี อาจารย์จิรภา จามพฤกษ์ และอาจารย์ศศวรรณ์ เครือสุคนธ์ธนา 
 ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 401-3-76289-7 

กิจกรรมวันอำลาสถาบันของนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 3

 กิจกรรมวันอำลาสถาบัน 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนสตรีราชินูทิศโดย คณะผู้บริหาร และคณะครู
จัดให้มีการลอดซุ้ม ธงชาติและธงประจำโรงเรียนโรงเรียน มอบดอกไม้และของที่ระลึก
โดยมีคณะครู
และพี่น้องนักเรียนร่วมส่งในงานปัจฉิมนิเทศ ณ บริเวณลานหน้าอาคารเสาวภาผ่องศรี
ขอขมาครูบาอาจารย์ และการแสดงของนักเรียน ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี

มอบรางวัลห้องเรียนสะอาด

 มอบรางวัลห้องเรียนสะอาด 
 ประจำปีการศึกษา 2563 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้จัดการมอบรางวัลห้องเรียนสะอาด
ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดย ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุรเชษฐ์ ภาคำ นายสำเนียง พิลาโสภา และนางสุธิดา ตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ
ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักเรียน