Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศสำหรับนักเรียน ม.ปลายที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน

สำหรับนักเรียน ม.ปลายที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และมีความประสงค์จะฉีด ให้กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

  1. ให้นักเรียน ม.ปลาย ที่ประสงค์ฉีด วัคซีน Pfizer แต่ยังไม่ได้ฉีดรอบแรก (7 ต.ค. 64) เข้าลิงค์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
    ทุกหัวข้อ การตอบ ยินยอม / ไม่ยินยอม ให้ตรงกับไฟล์แนบ
  2. นักเรียน ม.ปลายที่เปลี่ยนใจจากไม่ประสงค์รับ เป็นประสงค์รับ ให้เข้าลิงค์ไปแก้ไขข้อมูล และไฟล์แนบให้ถูกต้อง
  3. ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 ต.ค. 64

แบบสำรวจการรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

สำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน

สำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน
สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด
สำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลฯ
ดังนั้นโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ขอให้นักเรียนทุกคน กรอกแบบสำรวจ ฯ ให้เรียบร้อย

(แบบสำรวจนี้ระบบจะปิดรับในวันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ 2564 เวลา 12.00 น.)

คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบสำรวจ