Monthly Archives: มิถุนายน 2021

ประกาศเรียกอันดับสำรองห้องเรียนพิเศษ

 ประกาศเรียกอันดับสำรองห้องเรียนพิเศษ
 มอบตัวในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 11:00 น.
ที่ห้องการเงิน อาคาร  1 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4