ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ ๓

เรียกสำรอง ห้องพิเศษ EP ครั้งที่ 3

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕

เรียกสำรอง สควท. ม.4 ครั้งที่ 5

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท นักเรียน ม.๓ เดิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓

สำรอง ม.4 นักเรียนเดิม ครั้งที่ 3(1)

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท ห้องเรียนปกติรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

สำรอง ม.4 สอบคัดเลือก ครั้งที่ 2

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท นักเรียน ม.3 นักเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

ประกาศเรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนปกติรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี