ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP.) ดาวน์โหลด
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร ส่งเสริมความสามารถพิเศษ   ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สควท.) ดาวน์โหลด
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร ส่งเสริมความสามารถพิเศษ   ด้านคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ

รายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ

Loading

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์(พคว.)

รายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ (1)

Loading

ประกาศแผนการเรียน นักเรียนที่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม)

ประกาศรายชื่อ ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ม.4 ตามแผ

Loading

ตารางสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ตารางสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปี 2566

Loading

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบ นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเ(1)

Loading

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบ นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเ

Loading

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ    สพม.อุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี