ประชาสัมพันธ์การจัดงานคืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปีสตรีราชินูทิศ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ นำโดยนายกสมาคมฯ พบนักเรียน หลังกิจกรรมเชิญธงชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปี สตรีราชินูทิศ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเชิญชวนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมสนับสนุนซื้อเสื้อที่ระลึก 100 ปีสตรีราชินูทิศ โดยเสื้อมี ไซส์ S,M,L,XL ตัวละ 200 บาท  XXL ตัวละ 230 บาท สั่งซื้อได้ที่ห้องแนะแนวโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คุณครูศศวรรณ โทรศัพท์ 0956631378

ภาพกิจกรรมคลิกเลย

เชิญร่วมซื้อเสื้อที่ระลึก 100 ปี สตรีราชินูทิศ

สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ ได้จัดทำเสื้อที่ระลึกในงานคืนสู่เหย้า ๑๐๐ ปีสตรีราชินูทิศ จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ สมทบงานที่จะจัดขึ้น ขอเชิญท่านผู้สนใจ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ซื้อสั่งซื้อเสื้อ โดยเสื้อมี ไซส์ S,M,L,XL ตัวละ 200 บาท  XXL ตัวละ 230 บาท สั่งซื้อได้ที่ห้องแนะแนวโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คุณครูศศวรรณ โทรศัพท์ 0956631378

ชมภาพตัวอย่างเสื้อและแบบคลิกเลย

เนตรนารี ม.2 เข้าค่าย

วันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายเนตรนารีระดับชั้น ม.2 โดยมีท่าน ผอ.ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล เป็นประธานในการในการเปิดงาน มีกิจกรรมฐานความรู้ ผจญภัย การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล การประกอบอาหาร กิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติ

ภาพกิจกรรมทั้งหมดอยู่ที่นี่คลิกเลย

เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.2

วันที่ 30 กันยายน 2562 – 2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดให้มีการเข้าค่ายสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม. 2 ที่เรียนวิชายุวกาชาดโดย มีกิจกรรมในรายวิชา เช่น การประกอบอาหาร การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล  โดยมีท่านรองผอ.สำเนียง พิลาโสภา เป็นประธานเปิดงาน

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

มุทิตา คารวะ กษิณครุจารย์ รน. 2562

วันที่ 29 กันยายน 2562 ประเพณีที่สืบทอด กันมาทุกปี ของชาวสตรีราชินูทิศ คือการจัดงาน มุทิตาจิตแก่ ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีนี้หัวหน้าทีมผู้เกษียณคือ ท่านรองผู้อำนวยการประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณค่า สร้างคุณประโยชน์มากมาย แก่เราชาวราชินูทิศ รวมทั้งหมด 14 ท่าน ด้วยรักและเคารพ ผูกพันทุกท่าน และจะอยู่ในใจเรา ด้วยรักและเคารพตลอดไป

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่