ประกาศจากงานอนามัยโรงเรียน

กำหนดการตรวจ
Antigen Test Kit (ATK) ของนักเรียน

หมายเหตุ : – ด้านหน้าโรงเรียน ประตูจะเปิดเฉพาะประตูป้อมยามและประตูข้างอนุบาล
ผู้ปกครองส่งลูกข้างหน้าประตูป้อมยาม คุณครูสามารถเข้าประตูข้างอนุบาล

– ด้านหลังโรงเรียน จะเปิดเฉพาะประตูเล็ก ฝั่งทางห้องดนตรี

ประกาศจากงานวัดผล

งานวัดผล เรียนแจ้งเรื่องการสอบแก้ตัว

1. ให้นักเรียนปริ้นใบคำร้องขอสอบแก้ตัวในระบบ SGS ของนักเรียน
2. นักเรียนติดต่อครูผู้สอนในรายวิชาที่ผลการเรียนมีปัญหา
3. ครูผู้สอนดำเนินการตามขั้นตอน เช่น ให้สอบแก้ตัว มอบหมายงานแก่นักเรียน
4. ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัวที่งานวัดผล โดยงานวัดผลจะปริ้นเอกสารสำหรับส่งผลการเรียนไว้ให้ ครูผู้สอนจะต้องมาส่งผลการสอบแก้ตัวด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ครูหรือนักศึกษาในกลุ่มสาระมาส่ง พร้อมลงชื่อส่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการส่ง
5. งานวัดผลดำเนินการแก้ไขผลการเรียนตามคำร้อง

หากพบปัญหาในการปริ้นเอกสารของนักเรียน
ให้นักเรียนติดต่อที่งานวัดผล ห้องทะเบียนวัดผล 1111
ขอบคุณครับ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 ตารางเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดตารางเรียน คลิกที่นี่
 Update ใหม่ 31 ตุลาคม 2564  
*** เนื่องจาก มีครูมาเข้ามาบรรจุใหม่
จึงได้มีการปรับตารางเรียนตารางสอนใหม่ โดยให้ยึดฉบับล่าสุดนี้

ประกาศสำหรับนักเรียน ม.ปลายที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน

สำหรับนักเรียน ม.ปลายที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และมีความประสงค์จะฉีด ให้กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

  1. ให้นักเรียน ม.ปลาย ที่ประสงค์ฉีด วัคซีน Pfizer แต่ยังไม่ได้ฉีดรอบแรก (7 ต.ค. 64) เข้าลิงค์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
    ทุกหัวข้อ การตอบ ยินยอม / ไม่ยินยอม ให้ตรงกับไฟล์แนบ
  2. นักเรียน ม.ปลายที่เปลี่ยนใจจากไม่ประสงค์รับ เป็นประสงค์รับ ให้เข้าลิงค์ไปแก้ไขข้อมูล และไฟล์แนบให้ถูกต้อง
  3. ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 ต.ค. 64

แบบสำรวจการรับวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ

สำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน

สำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน
สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด
สำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลฯ
ดังนั้นโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ขอให้นักเรียนทุกคน กรอกแบบสำรวจ ฯ ให้เรียบร้อย

(แบบสำรวจนี้ระบบจะปิดรับในวันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ 2564 เวลา 12.00 น.)

คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบสำรวจ

ประกาศสำหรับ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ที่ประสงค์จะสมัครสอบโอเนต (O-NET) วัดความรู้ 
 ให้แจ้งความประสงค์ในแบบสำรวจ เพื่อทางโรงเรียนจะดำเนินการสมัครและส่งรายชื่อเข้าระบบ
 หมดเขตการกรอกแบบสำรวจในวันที่ 20 กันยายน 2564 

คลิกที่นี่ เพื่อทำการกรอกแบบสำรวจ