ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสีโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อ.เมือง จ.อุดรธานี