ขอแสดงความไว้อาลัย

แด่ นางสุธิดา ตาทิพย์ (ท.ช.)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติยังสัมปรายภพ

Admin : ครูช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช และ ครูอานุภาพ  รณเรืองฤทธิ์

กำหนดการประชุมประจำเดือนและตรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่2/2564

กำหนดการประชุมประจำเดือนและตรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่2/2564

Admin : ครูช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช และ ครูอานุภาพ  รณเรืองฤทธิ์

การประชุมสัมมนา “นักเรียนจิตอาสา”

การประชุมสัมมนา “นักเรียนจิตอาสา” วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

Admin : ครูช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช และ ครูอานุภาพ  รณเรืองฤทธิ์

นักเรียน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

นักเรียน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 จังหวัดอุดรธานี

ณ สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564

ผลการประกวด ได้เข้าร่วม แต่ สิ่งที่สำคัญคือได้รับประสบการณ์ตรง

ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกและได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์

 

Admin : ครูช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช และ ครูอานุภาพ  รณเรืองฤทธิ์

กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้ง แบบ On site และ ON line

ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

แบบติดตามประเมินความพึงพอใจ

Admin : ครูช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช และ ครูอานุภาพ  รณเรืองฤทธิ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสุธิดา ตาทิพย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เข้าร่วมกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสุขกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

                                                             เขตสุขภาพที่ ๘ ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

 

Admin : ครูช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช และ ครูอานุภาพ  รณเรืองฤทธิ์