ขั้นตอนการเข้าใช้ห้องสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  Bookdose Path

โครงการ GIVE A BOOK, GIVE A FUTURE พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ เป็นของขวัญปีใหม่ในแบบ New normal ให้กับโรงเรียน 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม, โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี,โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ห้องสมุดออนไลน์ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลา โดยในโปรแกรมนี้มูลนิธิฯ ได้บรรจุ E-book จากสำนักพิมพ์ชั้นนำไว้กว่า 600 เล่ม

นักเรียนสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://bookdosepath.com หรือ Bookdose Path. *สำหรับการใช้งาน สามารถ Login ดังนี้ username : ใช้อีเมล obec.moe.go.th ของนักเรียน ตามด้วยรหัส password : 123456 (หลังจาก Login เข้าใช้งานแล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านเองได้)

หากยังไม่มี username ติดต่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ห้องสมุด

   

 

โครงการ GIVE A BOOK, GIVE A FUTURE

 

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับ  บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด, บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด,  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลัก และผู้สนับสนุนอื่นรวมกว่า 24 บริษัท ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดออนไลน์ภายใต้โครงการ GIVE A BOOK, GIVE A FUTURE พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ เป็นของขวัญปีใหม่ในแบบ New normal ให้กับโรงเรียน 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม, โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี,โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ห้องสมุดออนไลน์ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลา โดยในโปรแกรมนี้มูลนิธิฯ ได้บรรจุ E-book จากสำนักพิมพ์ชั้นนำไว้กว่า 600 เล่ม