โครงการ GIVE A BOOK, GIVE A FUTURE

 

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับ  บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด, บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด,  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลัก และผู้สนับสนุนอื่นรวมกว่า 24 บริษัท ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดออนไลน์ภายใต้โครงการ GIVE A BOOK, GIVE A FUTURE พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ เป็นของขวัญปีใหม่ในแบบ New normal ให้กับโรงเรียน 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม, โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี,โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ห้องสมุดออนไลน์ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลา โดยในโปรแกรมนี้มูลนิธิฯ ได้บรรจุ E-book จากสำนักพิมพ์ชั้นนำไว้กว่า 600 เล่ม