นักเรียนที่สอบผ่านความสามารถพิเศษ ม.1 ปี 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ เข้ารายงานตัว ตามรายละเอียด ในวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด

รายชื่อคลิกที่  Continue reading… ด้านล่าง

Continue reading… →

ให้นักเรียนที่จบ ม.3 ที่ใช้สิทธิ์เรียนต่อ รายงานตัวเพื่อมอบตัว

นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ใช้สิทธิ์เพื่อเข้าเรียนต่อในชั้น ม.4 ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ให้เข้ายืนยันรายงานตัวตามลิงก์ แบบฟอร์มยืนยันการรายงานตัว หรือสแกน QR Code และมอบตัว ตามวันเวลา สถานที่ ตามประกาศด้านล่าง

ให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ไปรายงานตัวเพื่อมอบตัว

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้ทำการสอบคัดเลือก นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 แต่ไม่สามารถดำเนินการมอบตัวได้ บัดนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ได้ผ่อนคลายลงบ้างแล้ว จึงให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่สอบได้ ไปรายงานตัว เพื่อมอบตัวในวันเวลาที่กำหนด ตามประกาศของทางโรงเรียนด้านล่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ตามบัญชีรายชื่อแนบให้ดาวน์โหลดในประกาศนี้) และขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ให้เรียบร้อย และดำเนินการปฏิบัติตามในประกาศแต่ละประเภทที่สมัคร
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ทั่วไป
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ความสามารถพิเศษ
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4

ติดต่อสอบถาม 042-244416-7 ต่อ 115

ประกาศแจ้งนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 เข้ากลุ่มไลน์เพื่อทำการเรียนออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงโรคระบาดโควิด19 ตามคิวอาร์โค้ดนี้

 

ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมสระว่ายน้ำๆ

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ต้องการจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบอื่นๆ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศด้านล่าง  ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ประกาศแผนการเรียน ม.4 ปี 2563 ประเภท ม.3 จากโรงเรียนเดิม

ประกาศแผนการเรียน นักเรียนที่ใช้สิทธิเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2563 (ประเภท ม.3 จากโรงเรียนเดิม)
ดาวโหลดไฟล์

ประกาศด่วนที่สุด เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ทางโรงเรียนสตรีราชินูทิศขอแจ้งเรื่องการรับมอบตัวนักเรียน ม.4 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 รวมทั้งกิจกรรมทุกกิจกรรมให้เลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในภายหลัง  ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กโรงเรียนคลิก