ประกาศเรียกนักเรียนติดสำรองให้มารายงานตัว

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 พคว. และ ภาษาอังกฤษ เอกสารหมายเลข 1
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 สควท. และ IEP เอกสารหมายเลข 2
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 พคว. เอกสารหมายเลข 3

ประกาศผลสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4

 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 2564

ประกาศผลสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1

 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ห้องเรียนพิเศษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 2564

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบทั่วไป)

 ประกาศ 
 การรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป 
 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายละเอียดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

QR Code รับสมัคร

หรือคลิก
สมัครเรียนออนไลน์

ประมวลภาพ “พิธีมอบโดมเพื่อน้อง”

 ประมวลภาพถ่าย 
 ” พิธีมอบโดมเพื่อน้อง ”

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ชมรมครูเก่าและศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ
ได้จัดตั้งกองผ้าป่าสร้างโดมเพื่อน้อง และพิธีมอบโดมเพื่อน้องขึ้น
ซึ่งกองผ้าป่าได้ทอดถวายหลวงปู่เสน ปัญญาธโร องค์ประธานในการก่อสร้าง
โดมแห่งนี้จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และช่วยกันแดดกันฝนแก่นักเรียนสตรีราชินูทิศสืบไป