ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ถวายอาหารและจตุปัจจัย แด่พระสงฆ์ โดยมี ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 อุดรธานี มาเป็นประธานร่วมทำบุญตักบาตร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะผู้บริหารประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์  วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ รอง ผอ.สุรเชษฐ์ ภาคำ รอง ผอ.สำเนียง พิลาโสภา รอง ผอ.สุทธิดา ตาทิพย์ รอง ผอ. ธีระพงศ์ ศรีคำ

มีอดีตผู้บริหารหลายท่าน ได้แก่ ผอ.สมจิตร บุตรดีมี ผอ.ประยูร ธีระพงษ์ ผอ.สุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ รอง ผอ.ศุภชัย บ่อคำเกิด รอง ผอ.วีระชัย อินทรพาณิชย์ รอง ผอ.ประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รอง ผอ.สมเกียรติ  โศณณายะ และ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ รศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ซึ่งโดยปกติวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ทางโรงเรียนจะจัดให้เป็นวันครอบครัวชาวสตรีราชินูทิศ ซึ่งตอนเช้าจะมีการตักบาตรทำบุญ ณ ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน และตอนเย็นมีการสังสรรค์ จับสลาก แจกรางวัล และมอบของขวัญให้แก่บุคลากรของโรงเรียน

ชาวสตรีราชินูทิศบริจาคโลหิต

วันที่ 7 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกรับบริจาคโลหิต ที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยมีครู นักเรียน และบุคคลากรโรงเรียน ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้มากมาย

ภาพกิจกรรม  1  2

ดร.วิทยา​ ประวะโข​ “ผอ.สพม.20​ พบเพื่อนครู”

วันที่​ 3​ มกราคม​ 2563​ เวลา 15.30-16.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมประชุมทางไกล Video​ Conference กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20 อุดรธานี ซึ่งมี ดร.วิทยา​ ประวะโข​ ผอ.สพม.20​ พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์​ ชาวเวียง​ นายวีระชัย​ บุญคำมูล​ ดร.ชูวิทย์​ สิงห์โท​ รอง​ ผอ.สพม.20​ และ ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุม​ Video​ Conference​ ครั้งที่​1/2563 “ผอ.สพม.20​ พบเพื่อนครู” ในครั้งนี้ด้วย​ เพื่อมอบนโยบาย ในการปฏิบัติงาน และอวยพรปีใหม่ แก่ ผู้บริหาร​ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษา​ ทุกแห่งในสังกัด สพม.20 มีการสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดประชุม​ Video​ Conference​ เพื่อแก้ไข​ ปรับปรุง และพัฒนา ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต และระบบการประชุมทางไกลต่อไป

ภาพกิจกรรมการประชุม

ส่งความสุขปีใหม่จาก ผอ. สู่ลูกๆ ชาวราชินูทิศ

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 วันแรกแห่งการทำงาน การเรียนของปี 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยท่าน ผอ.ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ได้พบปะนักเรียน พร้อมกับให้โอวาท และอวยพร เนื่องในโอกาสปีใหม่ ให้มีความสุข ความเจริญ เป็นเด็กดีตั้งใจเรียน เพื่อจะเป็นกำลังของชาติต่อไป

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

การประเมินภายนอกรอบที่สี่ จาก สมศ.

          วันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยการนำของ ผอ.ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล คณะผู้บริการ รองฯ สุรเชษฐ์ ภาคำ รองฯ สำเนียง พิลาโสภา รองฯ สุธิดา ตาทิพย์ รองฯ ธีระพงศ์ ศรีคำ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสตรีราชินูทิศ เข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4

ภาพกิจกรรมคลิกที่ตัวเลข    1    2    3

          โดยคณะกรรมการประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (สทศ) นำโดย ดร.พิเชษฐพงษ์ โคตรทอง ประธานกรรมการ ดร.บุหงา ภักดี นายสุภาพ ศรีทุมมา เป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้

          ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ผอ.ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี รศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสมัคร จันทสาร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ผอ.อัธยาศรัย โฮมวงศ์ อดีต ผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ผอ.สพรรณ กิ่งมิ่งแฮ อดีต ผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ผอ.พงศาสตร์ กิจนุกร อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ศึกษานิเทศน์จาก สพม.20 เข้าร่วมงาน

ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ ธีระพงศ์ ศรีคำ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยการมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ให้ท่านรองผู้อำนวยการสุรเชษฐ์ ภาคำ และคณะผู้บริหาร คณะครู ได้ให้การต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการธีระพงศ์ ศรีคำ ย้ายมารับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ชาวสตรีราชินูทิศทุกคน ขอต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการธีระพงศ์ ด้วยความยินดียิ่ง

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

พิธีถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดย ผอ.ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล และคณะผู้บริหาร รองสุรเชษฐ์ ภาคำ รองสำเนียง พิลาโสภา รองสุธิดา ตาทิพย์ คณะครู  ลูกจ้าง พนักงาน นักเรียน ได้ร่วมกันประกอบพิธี ถวายราชสัการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวาระคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ มีการถวายพานพุ่มบูชา กล่าวคำถวายพระพร ร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่