ประมูลผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าร้านสวัสดิการโรงเรียน

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เปิดประมูลให้ผู้ประกอบการ เข้าจำหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ตามรายละเอียดในประกาศด้านล่าง

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ Continue reading…  ด้านล่าง