ผลงานและความสำเร็จ

ผลงานและความสำเร็จ

ชนะเลิศ การแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation) ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับชาติ

1. เด็กหญิงแพรวารินทร์    โพพิทูล
2. เด็กหญิงบุณยาพร    เตนากุล

ครูผู้ฝึกซ้อม

1. นางศิริพร    วิศรี
2. นายสาธิต    วิศรี


 

โครงงานมหัศจรรย์ของสามเหลี่ยม