สพม.20 ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย พรก.ฉุกเฉิน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 รองผู้อำนวยการ สพม.20 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ เรื่อง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล ผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นักเรียนได้ความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายมากขึ้น

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 มีการจัดกิจกรรมแนะแนว ที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กและโลกอาชีพยุคดิจิตอล โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม (ศาลายา) มีครูแนะแนวจากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม สมัครเข้าร่วมโครงการ

POWER POINT ประกอบการอบรม     ภาพกิจกรรมการอบรม

ประกาศ เรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

นักเรียนที่ติดอันดับสำรองระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ให้มารายงานตัวในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ประกาศ เรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

รายชื่อนักเรียนที่ติดอันดับสำรองให้มารายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรียกนักเรียนที่ติดอันดับสำรองระดับชั้น ม.4 (ฉบับที่ 4)

นักเรียนที่ติดอันดับสำรองระดับชั้น ม.4 ให้มารายงานตัวในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้