พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

          วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดย ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล และคณะผู้บริหาร คณะครู ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง ลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมประกอบพิธีวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี มีการถวายราชสดุดี รำถวายพระพร และลงนามถวายพระพร

ภาพกิจกรรม  1   2

          ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯเหนือชีวิต เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประเทศชาติ

          ขณะเดียวกัน นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2519 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันนี้เป็น “วันแม่แห่งชาติ” ด้วย เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ “แม่แห่งแผ่นดิน” และรำลึกถึง “พระคุณ” ของ “แม่” ผู้ให้กำเนิดแก่คนไทยทุกคนไปด้วยพร้อมๆกัน

การอบรมแกนนำนักเรียน 2563

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้จัดอบรมนักเรียนแกนนำ สภานักเรียน และนักเรียนจิตอาสา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยคณะวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๕ มาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี ซึ่งมี นายสำเนียง  พิลาโสภา รักษาการผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุธิดา ตาทิพย์  รองผู้อำนวยการ นางสาวพาลินทร์ พรมเศรษฐา หัวหน้างานสำนักงานบริหารงานบุคคล คณะครู เจ้าร่วมงานในครั้งนี้  ภาพกิจกรรม  คลิกที่นี่

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ มีการมอบรางวัล แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย จากรายการแข่งขันต่างๆ

ภาพกิจกรรม        1       2

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ นายสุรเชษ ภาคำ รอง ผอ. นายสำเนียง พิลาโสภา รองผอ. นางสุทธิดา ตาทิพย์ รองผอ. นายธีระพงศ์ ศรีคำ รอง ผอ. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้  ณ หน้าเวทีอเนกประสงค์

ภาพกิจกรรม 1   ภาพกิจกรรม  2