สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ พบครูและนักเรียน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ  โดย  คุณอมรรัตน์ เอื้ออังกูร  นายกสมาคม  และคณะกรรมการสมาคมได้  พบปะพูดคุยกับครูและนักเรียน  เพื่อแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่  และเตรียมความพร้อมในการจัดงาน  วันสถาปนาสตรีราชินูทิศ  ครบ 100 ปี  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563  โดยท่าน  ผอ.ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์  วงษฺ์อุบล  อุปนายกสมาคม  คนที่  1  ให้การต้อนรับ