ศาลาอนุสรณ์ 99 ปี สตรีราชินูทิศ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณปรีชา – คุณสรรค์นรา ชัยรัตน์ คหบดีเมืองอุดรธานี ทำการมอบศาลาอนุสรณ์ 99 ปี สตรีราชินูทิศ ให้โรงเรียน ศาลานี้สร้างจาก การบริจาคเงินของท่านทั้งสอง และเงินสมทบจาก คุณครูผู้จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2562 นี้จำนวน 14 ท่านซึ่งนำโดยท่านรองประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ โดยมีท่าน ผอ.มรกต กลัดสอาด ผอ. สพม.20 อุดรธานี และท่าน ผอ.สมประสงค์ วงษ์อุบล  ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร ประธานกรรมการสถานศึกษา นายสมัคร จันทสาร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมในการรับมอบ ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ขอบคุณภาพกิจกรรมจากคุณครูรัชฎากร  เพิ่มคูณทวี  ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่