วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562  ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคคลากร โรงเรียน ร่วมกันประกอบพิธี เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน การรำถวายพระพร ณ ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการสืบสาน รักษาต่อยอด แนวพระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพกิจกรรมจากทีมงานโสต