โครงการพุทธศาสน์สัญจร

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการทำบุญ ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหาร ถวายผ้าอาบน้ำฝน ตามโครงการพุทธศาสน์สัญจร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การประกอบพิธีทางพุทธศานา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล ผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงาน

ภาพกิจกรรมโดยครูรัชฎากร เพิ่มคูณทวี คลิกเลย