กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย เลื่อนมาจัดช้าเพราะ ฝนตกทุกวันช่วงเช้า)  โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางภาษาไทย การแสดงละครของนักเรียน มีการมอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะในกิจกรรมต่าง ๆ โดย ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล และ คณะผู้บริหาร มอบรางวัลแก่นักเรียน

  ภาพกิจกรรมโดยครูรัชฎากร เพิ่มคูณทวี คลิกเลย