วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดย ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์  วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ ๘๗ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ภาพกิจกรรม 1 คลิกที่นี่                           ภาพกิจกรรม 2 คลิกที่นี่