พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดย ว่าที่รอยตรี สมประสงค์  วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะผู้บริหาร สมาคมผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะศิษย์เก่า คณะครูเก่าและคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ มูลนิธิสตรีราชินูทิศ มูลนิธิตรีวัฒนสุวรรณ องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคสมทบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 772,223 บาท โดยการประสานงานของฝ่ายแนะแนวโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่