รางวัลความยั่งยืน ชนะเลิศแอนิเมชั่น

วันที่  23  สิงหาคม  2562  ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ส่งนักเรียนตัวแทนระดับ ม.ต้น ได้แก่ นางสาววรษา  ลี้สยาม  และ  เด็กหญิงนิภาพร  ไชยสุรินทร์  จากการฝึกซ้อมโดย  ครูประกาศิต  วงษ์แวง และการให้คำปรึกษาจาก ครูสาธิต วิศรี และ ครูศิริพร  วิศรี เข้าแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ณ ม.ราชภัฏอุดรธานี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้  มีการมอบรางวัลให้แก่ครูและนักเรียนโดย  ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์  วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน