การแข่งขันทักษะภาษาจีน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสตรีรราชินูทิศ จัดงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน ระหว่างโรงเรียนศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการสอนภาษาจีน มีโรงเรียนที่สอนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจากหลายจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่